Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

Đức Phật không hề ăn chay !!!

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Khoa Huyền Bí Học >> Đức Phật không hề ăn chay !!! Trang: [1]
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Đức Phật không hề ăn chay !!! - 7/7/2008 11:36:28 PM   
zelda

 

Bài: 136
Trước tiên hãy xem Đức Phật giảng dạy chúng sinh những gì .Có phải là làm cho môi trường sạch đẹp ?Hay sư giàu có của ai đó ? Sự phồn thịnh của một chế độ , một xả hội nào?
Chúng ta xem trong Tăng Chi Bộ Kinh (Pháp 7 chi, chương VIII, 9, Thông điệp):
“Này Upàli, những pháp nào mà thầy biết: “những pháp này không đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn” _ Này Upàli, thầy cần phải nhất hướng thọ trì, đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải lời dạy của Thế Tôn. Và này Upàli, những pháp này thầy cần nên biết: “những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn”_ Này Upàli, thầy phải nhất hướng thọ trì, đây là pháp, đây là luật, đây llà lời dạy của bậc Đạo sư.”
Đồng nghĩa với Niết bàn giới, này các Tỷ kheo, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc."

Như vậy Bậc Đạo Sư chỉ dạy pháp nào mà những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn mà thôi
Lại thêm để phân biệt những giáo lý nào là Phật Pháp những giáo lý nào khôg phải là Phật Pháp trong kinh luật Đức Phật có dạy cho Đại Đức Upali và ba Gotami 8 điều như sau :
1/Giáo Pháp nào hành theo dứt được tình dục.
2/Thoát khỏi thống khổ
3/Xa Lìa phiền não
4/Trở nên thiểu dục
5/Thành người tri túc
6/Đực Thanh Tịnh
7/Có sự tinh-tấn
8/Thành người dị dưỡng(dễ nuôi có chi ăn nấy, ăn gì cũng được không cố chấp)

NHư vậy với ý trên người mà mê ăn, kén chọn ăn dù với bất kì lý do gì thì cũng đều là ngoại đạo.
Lại thêm trong Tứ Thanh Tịnh GIới có đoạn quán tưởng về vật thực như sau:
Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno.
Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không.

NHư vậy với đoạn trên chúng ta thấy rõ . Người tu hành nhất định không được kén chọn vật thực , phải xem nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không.
Nếu rằng nói người tu Phật ăn mặn hay ăn chay cũng đều sai , đều là ngoại đạo. Vì người tu Phật không chấp vào cái ăn.Không màn đến cái ăn dù nó là cái gì . Ăn để sống chớ không phải sống để ăn .
Theo ông John Kahila thì :
Theo như ghi chép trong kinh tạng Pali, Ðức Phật không cấm sử dụng thịt, kể cả các vị tăng ni nữa. Thực vậy, Ngài đã dứt khoát bác bỏ lời đề nghị của Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) bắt buộc chư tăng ni phải "ăn chay trường". Nơi các xã hội thuộc hệ phái Phật Giáo Nam Tông hiện nay, một vị tỳ kheo nào bám víu lấy việc ăn chay để gây uy tín nơi người khác là mình có tinh thần siêu nhiên vượt trội hơn người khác thì xem như vi phạm giới luật tu sĩ.
Mặt khác, Ðức Phật đã nghiêm cấm thẳng thừng việc sử dụng các loại thịt của bất kỳ con vật nào đã được mắt thấy, tai nghe và không nghi ngờ gì con vật đó được giết mổ rõ ràng là để thiết đãi các vị tăng ni ( Kinh Jivaka, Trung Bộ 55). Giới luật này chỉ áp dụng cho các vị tăng ni mà thôi, nhưng cũng được xem như là một hướng dẫn hợp lý cho các cư sĩ sùng đạo.

Đoạn này ý ông John Kahila thì ăn chay bây giờ chủ yếu là tạo dáng tu mà thôi . NHưng khi chúng ta đi chợ mua thịt thì ở đây người bán hàng thịt giết thịt vì ai ? Vì lợi nhuận không phải vì đối tượng là người đi chợ. Do vậy thịt ta mua hoàn toàn theo Tam Tịnh Nhục.
Người ta nói : anh không ăn sao người khác giết.
Đáp: người Phật Tử có bao giờ sát sinh mà chúng sinh vẫn bị giết.Anh ra đường là tham gia vào tăng tỷ lệ tai nạn giao thông , số ngừoi chết tàn khốc hơn nhiều so với cuộc chiến tranh Việt - Mỹ . Vậy anh đừng bao giờ ra đường nữa được không?Anh nên nhớ chúng ta sống trên thế gian này đều phải có dính liếu đến nhau, nhưng dính như thế nào. Dính vì tham sát, tham sân , tham si . Hay dính vì chúng ta là phương tiện của quả dị thục xuất hiện . Ở đây người PT tu hành tinh tấn chớ nên câu nệ , lo sợ chuyện vô ích. Quan trọng là tâm thế nào , nếu tâm có tác ý sát tức có vấn đề , còn tác ý ăn, tác ý đi xe , hoàn toàn không vấn đề về sát .
Do vậy ở đây sự bị giết hoàn toàn không liên quan đến người Phật Tử giữ giới cả .
Người hỏi Kinh Lăng Già (Lankavatara Sutra) có nói rõ là không nên ăn thịt mà?

Đáp: Kinh Lăng Già- Lankavatara Sutra, mặc dù đã ghi lại những lời dạy của Ðức Phật tại đảo Lanka (Sri Lanka), chủ yếu là một tác phẩm thuộc giai đoạn phát triển trường phái Bắc Tông sau này. Theo giáo sư H. Nakamura ("Indian Buddhism", 1987), có nhiều phiên bản của bộ kinh này, và nội dung các phiên bản có phần khác nhau. Ða số các học giả đều kết luận rằng có lẽ kinh này được biên soạn vào những năm 350-400 Tây lịch. Thêm vào đó, theo nhà thiền sư nổi tiếng của Thiền tông Nhật bản, ông D.T. Suzuki (trong cuốn "The Lankavatara Sutra - A Mahayana Text", 1931). Ông cũng đồng ý rằng bộ kinh này không phải là những lời do chính Ðức Phật nói ra, nhưng được biên soạn về sau bởi các tác giả vô danh, dựa theo triết lý Bắc Tông
[COLOR="Red"][B]Hỏi[/B]: Kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa nói Đức Phật ăn nấm CHiên Bàn mà .[/COLOR]
[COLOR="Red"][U][B]Đáp:[/B][/U][/COLOR]Kinh Đại Thừa xác nhận nấm CHiên Bàn là nấm quý . Nếu thật sự là nấm Chiên Bàn thì sao Đức Phật không cho người thợ rừng Châu-Na (Cuyn-Da) và các thầy Tỷ Kheo ăn ? Hay là nấm có độc mà Phật dạy không cho ăn ? Nếu nấm ấy có độc thì sao lại xem là nấm quý ? Sao Châu-Na lại dâng cho Phật ?
Lại Thêm Devadatta đề ra luật ăn chay và Đức Phật đã bác bỏ . Nếu Phật bác bỏ mà Phật vẫn ăn chay thì lý gì?
Lại thêm : Nếu Đức Phật ăn mặn thì sao lại dạy  Đức Phật có dạy cho Đại Đức Upali và ba Gotami 8 điều để phân biệt những giáo lý nào là Phật Pháp những giáo lý nào khôg phải là Phật Pháp . Trong đó có điều thứ 8 là Thành người dị dưỡng(dễ nuôi có chi ăn nấy, ăn gì cũng được không cố chấp)
[B]Và trong Tứ Thanh Tịnh Giới lại một điều trùng hợp nữa Đức Phật dạy không chấp chay mặn :[/B]
[I]Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno.
Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không[/I].
Zelda cố đưa ra các câu hỏi để các bạn dùng phép Biện Chứng tự có câu trả lời ha.
Kinh điển Đại Thừa bị chế tác ngụy tạo nhiều lắm, để bao biện cho cái sự ăn chay mà thôi. Trong 250 giới tỷ khưu Bắc Tông không tìm đâu ra giới ăn chay . Nên các thầy bày ra chuyện không cho thiện tín biết giới luật để che đậy sự chế tác này.

Vậy là quá rõ rồi . ^^
Chúc các bạn an vui
Bài số: 1
RE: Đức Phật không hề ăn chay !!! - 7/8/2008 3:04:22 AM   
Sidney


Bài: 309
Từ: từ mà đi...
dạ cái này, Sid có biết rồi ạh

tuy Phật không cấm và đã từng ăn mặn nhưng ăn chay bớt được cái giới sát sinh và sẽ rút gọn phần luân hồi ạh (cho những ai tin về luân hồi ạh )

< Sửa đổi: Sidney -- 7/8/2008 3:07:18 AM >_____________________________

♥, Sidney.

(trả lời: zelda)
Bài số: 2
RE: Đức Phật không hề ăn chay !!! - 7/17/2008 8:41:49 AM   
nguyenthuan

 

Bài: 2
Mình đọc bài này của bạn, xác nhận rằng kiến giải của quá sai lệch trầm trọng, e rằng cả bậc thiện tri thức cũng e khó mà giúp bạn phá trừ nổi.  Người giữ giới ăn chay như vần trăng sáng soi sáng giữa không trung.  Hỏi thế gian có bao nhiêu người, có thể là 1 trong 100, 1 trong 1000, 1 trong 10000, 1 trong 100000, cho đến 1 trong một triệu hiếm hoi lắm mới may ra tìm được một người. 

Cho dù bạn không muốn ăn thịt đi nữa nhưng nghiệp lực của bạn quá lớn, cái mùi vị của thịt đã theo từ vô thỉ, không dễ gì lìa được.  Bạn dẫn bao nhiêu thỉ dụ cũng chỉ khuyên người ta làm Phật tử ăn thịt như bạn mà thôi, biết mình không bỏ nổi nên tìm bạn lữ đồng họa.

Xin chia sẽ với bạn đoạn phim này.

地 藏 菩 薩 的 故 事 - 光 目 救 母
Địa Tạng Bồ Tát đích cố sự - Quang Mục cứu mẫu
The Story of Earth Store Bodhisattva - Bright-Eyes Rescuing Her Mother (Vietnamese with English subtitle)

(trả lời: Sidney)
Bài số: 3
RE: Đức Phật không hề ăn chay !!! - 7/17/2008 11:00:56 AM   
Sidney


Bài: 309
Từ: từ mà đi...
hú hồn, tưởng NT viết cho/về Sid chứ 


_____________________________

♥, Sidney.

(trả lời: nguyenthuan)
Bài số: 4
RE: Đức Phật không hề ăn chay !!! - 7/18/2008 10:44:16 PM   
zelda

 

Bài: 136
Chào bạn NT , bạn nói quá lời .
Những gì chân thật luôn được các bậc thiện tri thức công nhận và tán thán .
Zelda hoàn toàn y kinh mà luận do vậy rất hợp chánh pháp và hợp lòng những bậc thiện trí thức.
Nếu nói rằng ăn chay là giữ giới . Vậy mong bạn cho Zelda biết giới đó là giới nào ở tạng luật nào ( cả nam và bắc tông ).
Bạn nên nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa một đệ tử nghịch Phật , là người đầu tiên khởi xướng vấn đề ăn chay . Đương nhiên y theo truyền thông Phật Giáo Nam Tông . Và Đức Phật cũng y theo truyền thống này , Đức Phật đã bác bỏ .
Và để chắc chắc hơn , ngài đã đưa ra 8 quy tắc để xác nhận đâu là đạo Phật đâu là ngoại đạo tà kiến.
1/Giáo Pháp nào hành theo dứt được tình dục.
2/Thoát khỏi thống khổ
3/Xa Lìa phiền não
4/Trở nên thiểu dục
5/Thành người tri túc
6/Đực Thanh Tịnh
7/Có sự tinh-tấn
8/Thành người dị dưỡng(dễ nuôi có chi ăn nấy, ăn gì cũng được không cố chấp).
Vậy thủ hỏi bạn ăn chay là dúng hay sai?
Ăn mà chấp thịt hay không thịt đó là cos chấp vào giới chấp thủ. Thức ăn nào cũng là Tứ Đại mà thôi , không phân biệt chay mặn . Khi nào ăn thịt của chúng sinh còn sông thì mới là phạm sát sinh.
Chúng sinh bây giờ giỏi hơn Phật sao? Phật không đề ra luật mà tự mình đề ra luật vậy?
Bạn NT đừng tu theo đạo Đề Bà Đạt Đa nữa đường khổ đang đón chào bạn đó.

(trả lời: Sidney)
Bài số: 5
RE: Đức Phật không hề ăn chay !!! - 7/31/2008 10:25:48 AM   
voconhan

 

Bài: 254
Mời các bạn tham khảo quan điểm sau của giới tu luyện về vấn đề ăn thịt
http://phapluan.org/book/zfl_html/index.html


_____________________________

Pháp Luân Đại Pháp Hảo - Chân Thiện Nhẫn Hảo
http://khaitam.minhhue.net

(trả lời: zelda)
Bài số: 6
RE: Đức Phật không hề ăn chay !!! - 8/7/2008 12:14:27 PM   
mistervc1987

 

Bài: 1
híc híc, hôm nay mình vào diễn đàn này là lần đầu -> mình đang thắc mắc về vấn đề "ăn chay có ăn trứng được hay không" mình vào google để tìm và vô tình vào trang topic này. sau khi mình đọc xong bài của bạn zelda xong thì muốn nóng lạnh, các bạn hãy chú ý tới từng câu từng chữ trong lời bạn ấy nói mình xin trích ra 1 câu " Bạn NT đừng tu theo đạo Đề Bà Đạt Đa nữa đường khổ đang đón chào bạn đó"-> người ta muốn tu theo đạo gì thì đó là chuyện riêng của người ta-> sao bạn lại nói nặng lời thế, chẳng phải là bạn ăn thịt cá hoài nên tâm bạn rất hung hăng đó sao -> bạn muốn người ta phải theo quan điểm của bạn nếu người ta không nghe thì bạn lại nói thế này thế nọ(nếu không muốn nói là bạn nguyền rủa người ta).
vậy tui hỏi bạn kinh sách nào chỉ rõ là đức phật thích ca mâu ni không hề ăn chay mà bạn lại dám đặt tựa đề topic này là" đức phật không hề ăn chay" -> bạn nói là "
Thức ăn nào cũng là Tứ Đại mà thôi" vậy xin hỏi bạn thực vật có phải là tứ đại hay không-> bạn có hiểu gì về tứ đại hay không, mình thì không rành về kinh sách cho lắm nhưng có lần mình nghe thuyết pháp thì một vị đại đức nói rằng " thân người ta là do tứ đại mà thành" vậy thì động vật(con người cũng là 1 loài động vật -> các bạn có thấy chữ "con" đứng trước chữ "người" sao) và thực vật khác nhau chỗ nào mình nói như vậy chắc các bạn cũng hiểu rồi. bạn còn nói " Khi nào ăn thịt của chúng sinh còn sông thì mới là phạm sát sinh." ->"chúng sinh" ở đây là ai vậy bạn? -> nếu mình không nhầm thì " chúng sinh" để chỉ con người mà. híc híc 1 triết lý quá ư là trẻ con-> ăn 1 sinh vật còn sống mới là sát sinh à?-> theo câu này bạn nói tức là 1 con heo đang còn sống bạn nhào lại ăn thịt nó thì bạn mới sát sinh còn nếu bạn lấy dao mổ bụng nó cho nó chết rồi mới ăn thì không gọi là sát sinh-> theo bạn thì ăn mặn có lợi gì? -> mình chỉ thấy bò thì bị bệnh điên, heo thì bệnh tai xanh, còn gà thì cúm-> đó cũng là dấu hiệu cảnh báo cho những người thích ăn mặn như bạn zelda-> có ngày,....(tự hiểu nhen). lúc đó đường khổ không đón chào người ta mà đón chào bạn đó.
à quên nữa nếu đức phật không ăn chay thì bây giờ không có ai tôn sùng ngài và bạn cũng chẳng thể nào viết ra 1 cái topic nhảm nhí như thế này đâu
híc híc đáng lẽ mình định ngưng nói nhưng mà đọc lên phía trên 1 chút mình thật tình không thể không nói được:
"
Ăn để sống chớ không phải sống để ăn" bạn định đem triết lý " chợ trời" vào đây à
"
bám víu lấy việc ăn chay để gây uy tín nơi người khác là mình có tinh thần siêu nhiên vượt trội hơn người khác thì xem như vi phạm giới luật tu sĩ. "người ta tu hành không muốn sát sinh cũng bị bạn cho là "gây uy tín nơi người khác là mình có tinh thần siêu nhiên vượt trội hơn người khác" ý bạn là ăn chay cũng là 1 cái tội vì đã chứng tỏ mình có tinh thần siêu nhiên  vượt trội so với những người ăn mặn như bạn đúng không, còn đây nữa "ăn chay bây giờ chủ yếu là tạo dáng tu mà thôi", "người Phật Tử có bao giờ sát sinh mà chúng sinh vẫn bị giết."-> câu này liên quan gì nhau vậy nhỉ-> à mình hiểu ý bạn rồi có phải bạn muốn nói là" người ăn chay có ăn thịt động vật đâu mà động vật vẫn bị giết"-> để mình giải thích cho bạn nghe nha-> sở dĩ những động vật bị giết là do có những người ăn mặn như bạn(nếu không muốn nói là vì quả báo mà họ bị đọa vào đường súc sinh để phải bị những người ăn mặn như bạn giết hại)sao bạn lại đổ thừa cho những người ăn chay
"
Anh ra đường là tham gia vào tăng tỷ lệ tai nạn giao thông , số ngừoi chết tàn khốc hơn nhiều so với cuộc chiến tranh Việt - Mỹ . Vậy anh đừng bao giờ ra đường nữa được không?" ->câu này tui xin đáp lại nha" anh đi ra đường mà anh cẩn thận,nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông thì làm sao có tai nạn(ngoại trừ những người nghiệp báo kiếp trước gieo quá nặng phải chết bất đắc kì tử)còn anh đi ra đường trong trạng thái say rượu, phóng nhanh chạy ẩu thì tai nạn xảy ra là chuyện bình thường không lẽ anh lái xe chạy tốc độ nhanh rồi anh đâm vào người khác rồi anh lại đổ thừa tại nhiều người tham gia giao thông nên mới xảy ra tai nạn à cũng giống như 1 người ăn chay và 1 người ăn mặn, người ăn mặn thì nói tại vì người ta bán thịt cá quá nhiều nên tui phải ăn cho hết-> thật buồn cười
" Do vậy ở đây sự bị giết hoàn toàn không liên quan đến người Phật Tử giữ giới cả"-> phật tử giữ giới ở đây là những người như bạn zelda vậy phải không?
túm lại bạn zelda ăn chay không được thì không cần phải viết cả topic này ra để biện minh cho bạn đâu, phật cũng đâu có bắt bạn tu là phải ăn chay, ăn chay hay mặn là tùy bạn chỉ có điều mình không hài lòng vì bạn đã đặt điều phi lý xúc phạm tới 1 người mà hầu như cả thế giới này điều biết đến vì tính từ bi bát ái của ngài, 1 người đã từ bỏ cả cung điện, ngôi vị thái tử, cắt mái tóc xanh trả lại vua cha quyết đi tìm ra chân lý để cứu độ nhân sanh< Sửa đổi: mistervc1987 -- 8/7/2008 9:45:39 PM >

(trả lời: voconhan)
Bài số: 7
RE: Đức Phật không hề ăn chay !!! - 8/8/2008 10:09:07 PM   
con ong


Bài: 1429
Từ: Home Depot
quote:

vậy tui hỏi bạn kinh sách nào chỉ rõ là đức phật thích ca mâu ni không hề ăn chay mà bạn lại dám đặt tựa đề topic này là" đức phật không hề ăn chay" ->


Kinh Mahaparinibbana của Pali nói đức Phật tịch diệt vì bị ngộ độc do ăn miếng thịt heo lúc đi khất thực do nguời thợ rèn tên Cung Đà bố thí. Sự ra đi của đức Phật đã đuợc định truớc. Trên giuờng bệnh ngài dặn  A nan đà cho Cung đà biết là sự ra đi của ngài không liên hệ gì đến miếng thịt kia, mà nó còn là phần thuởng rât quí cuối cùng cúng duờng khi đức Thích Ca tịch diệt.

Cho dù đức Phật Thích Ca có ăn thịt hay không, vấn đề ăn thịt ăn chay liên quan đến đức tin để tạo tâm từ bi. Nhất định không phải bỏ chay ăn thịt cho giống Phật  là thành Phật hay tránh khổ não hay chuốc khổ não. Anh Zelda dẫn chứng khá chính xác nhưng đôi khi không đầy đủ và tôn giáo tùy thuộc vào đức tin. Dựa vào một phần kinh sách và đôi khi đi đến kết luận theo luận lý không vững chắc lắm làm nguời đọc hoang mang, như Bồ Tát không có thật, Phật ăn thịt, ăn chay là khổ não... Không đưa đến lơi ích thực tiễn trên con đuờng tu tập, có chăng chỉ thỏa cái tri thức giựa vào nhị nguyên sẵn có của con nguời. Niềm tin và sự giải thóat phải do chính mình tạo ra hay tìm thấy, duy ngã độc tôn; còn tất cả chỉ là huớng dẫn sơ khởi và lờ mờ nên chẳng thể nghĩ bàn. ChƯa giác ngộ nói gì cũng vô minh, có nghĩa chưa giác ngộ nói gì nghe cũng lờ mờ như đi vào đám mây mù, không rõ ràng. Cùng những bạn tin theo bồ tát, dĩ nhiên bồ tát có thật. Cùng anh mistervc nếu sự thật Phật ăn thịt anh còn tôn sùng không? Tin theo hay không tin theo đó là cho anh và vì bản ngã của anh còn tôn sùng hay không không quan trọng lắm. 

< Sửa đổi: con ong -- 8/8/2008 10:55:41 PM >_____________________________

Em đã sống, em đã sống trong ân tình kẻ lạ
để mình anh, để mình anh trong thương nhớ không nguôi
Em bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài
bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai

PD

(trả lời: mistervc1987)
Bài số: 8
RE: Đức Phật không hề ăn chay !!! - 8/8/2008 11:56:39 PM   
dangvo

 

Bài: 284
Từ: quebec Canada
quote:

Nếu nói rằng ăn chay là giữ giới. Vậy mong bạn cho Zelda biết giới đó là giới nào  

giới thứ nhứt trong ngũ giới cấm ( nhứt bất sát sanh)

vấn đề ăn chay cũng nên biết
Nếu việc ăn chay
--không ý thức được về vệ sinh y học,
--không ý thức được lòng công bình quí trọng mạng sống loài vật,
--không ý thức được lòng nhân từ,
--không ý thức được sự lóng trược phân thanh,
thì ăn chay cũng như ăn kham khổ đối với những người nghèo khó không tiền mua thịt cá tôm tép, chỉ mua rau chấm tương hẩm hút thế thôi.

< Sửa đổi: dangvo -- 8/8/2008 11:57:54 PM >

(trả lời: zelda)
Bài số: 9
Trang:   [1]
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Khoa Huyền Bí Học >> Đức Phật không hề ăn chay !!! Trang: [1]
Chuyển tới:

Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode