Xin vui lòng đừng đăng bài mới ở đây. Chúng tôi đã dời qua http://dtphorum.com/pr4/. Phố này sẽ vẫn mở cửa để các bạn đọc và tra cứu.

DT Pho Rum
Home | Search
 All Forums
 Văn Học Nghệ Thuật
 Khoa Huyền Bí Học
 Quẻ Quan Âm (Tam Tông Miếu)
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 2

dangvo
Cao Ốc

Canada
937 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  08:34:11 AM
Quẻ Quan Âm ( Chùa Tam Tông Miếu (Minh Lý Ðạo ))
1
ngửa
ngửa
ngửa
ngửa
ngửa
2
ngửa
sấp
sấp
sấp
sấp
3
sấp
ngửa
sấp
sấp
sấp

4
sấp
sấp
ngửa
sấp
sấp

5
sấp
sấp
sấp
ngửa
sấp
6
sấp
sấp
sấp
sấp
ngửa
7
ngửa
ngửa
sấp
sấp
sấp
8
ngửa
sấp
ngửa
sấp
sấp
9
ngửa
sấp
sấp
ngửa
sấp
10
ngửa
sấp
sấp
sấp
ngửa
11
sấp
ngửa
ngửa
sấp
sấp
12
sấp
ngửa
sấp
ngửa
sấp
13
sấp
ngửa
sấp
sấp
ngửa
14
sấp
sấp
ngửa
ngửa
sấp
15
sấp
sấp
ngửa
sấp
ngửa
16
sấp
sấp
sấp
ngửa
ngửa
17
ngửa
ngửa
ngửa
sấp
sấp
18
ngửa
ngửa
sấp
sấp
ngửa
19
ngửa
sấp
ngửa
ngửa
sấp
20
ngửa
sấp
ngửa
sấp
ngửa
21
sấp
ngửa
ngửa
ngửa
sấp
22
ngửa
sấp
sấp
ngửa
ngửa
23
sấp
ngửa
ngửa
sấp
ngửa
24
sấp
ngửa
sấp
ngửa
ngửa
25
sấp
sấp
ngửa
ngửa
ngửa
26
ngửa
ngửa
sấp
ngửa
sấp
27
sấp
ngửa
ngửa
ngửa
ngửa
28
ngửa
ngửa
sấp
ngửa
ngửa
29
ngửa
ngửa
ngửa
ngửa
sấp
30
ngửa
sấp
ngửa
ngửa
ngửa
31
ngửa
ngửa
ngửa
sấp
ngửa
32
sấp
sấp
sấp
sấp
sấp


Ngo Dong
L?u C?

USA
2770 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  08:35:49 AM  Show Profile
Đang đợi nghe đây thầy . Trong DT tụi mình sao đông thầy bói ghê hén . Đồng chào thầy Dang Vo buoi sáng .

Cây Ngô Đồng không trồng mà mọc
Rễ Ngô Đồng rễ dọc rễ ngang
Go to Top of Page

dangvo
Cao Ốc

Canada
937 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  08:45:16 AM  Show Profile
Lời người dịch quẻ
Ba mươi hai quẻ Quan Âm chữ Hán , từ hồi xưa di - truyền đến bây giờ , văn chương đặt để rất hay , nghĩa lý giải phân rành rẽ , song chưa có người dịch lại quốc âm .
Nay tôi ra công diễn lại tiếng Việt nam , chỉ dùng những lời thường và cho hạp theo thời thế , đặng có ai việc cần dùng , miễn là biết chữ quốc ngữ thì xem qua liền hiểu .
Ấy là muốn giúp ích cho nhau , chớ tôi không có ý cầu danh . Nhưng xét phận trí cạn , tài hèn , thì ắt chẳng khỏi có điều lầm lạc .
Vậy như có chổ sai siển , xin chư cao - nhơn rộng lượng dung thứ
Lê Minh Truyền
Ðốn thủ


Go to Top of Page

dangvo
Cao Ốc

Canada
937 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  08:48:17 AM  Show Profile
quote:
Originally posted by Ngô Đồng:

Đang đợi nghe đây thầy . Trong DT tụi mình sao đông thầy bói ghê hén . Đồng chào thầy Dang Vo buoi sáng .

Cây Ngô Đồng không trồng mà mọc
Rễ Ngô Đồng rễ dọc rễ ngang

từ từ đợi đánh máy cái đã
mổi ngày post lên một quẻ chịu hôngGo to Top of Page

La^m Vie^n
ngàn thông

USA
750 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  08:48:46 AM  Show Profile
...**ngơ ngác**

Lâm Viên
Go to Top of Page

dangvo
Cao Ốc

Canada
937 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  10:40:54 AM  Show Profile
Tiểu dẩn
----------
Quan Âm Bồ Tát dạy truyền ,
Khi Ðường Tam Tạng qua miền Tây Phương .
Băm hai bài quẻ chỉ đường ,
Dữ lành đặng hản trách đường hiểm hung .
Hớn trào Gia Cát năng dùng ,
Chiếm coi bĩ thới , vô cùng nghiệm linh .
Như ai có dạ kỉnh tin ,
Hương đăng khẩn đảo , Thánh Minh rỏ thầm .
Năm đồng tiền quẻ cầm tay ,
Bảy phen niệm chú lâm dâm sủ rày .
Bỏ từ đồng một xuống ngay
Sấp âm , dưong ngữa , đặt bày chớ quên .
Bắt đầu từ dưới đếm lên ,
Ðủ năm đồng trọn , trang nên quẻ mầu .
Ðoạn xem lời đoán phía sau ,
Thạnh suy phân giải , ắt hầu xét thông
Vương Thoàn Lão Tổ
-----------------
Bài niệm chú khi trang quẻ

Tử kim trăm ức pháp - thân sanh ,
Áo trắng băm hai diệu tướng thành .
Cúi lại Viên - Thông Tự - Tại Phật
Phổ Ðà cảm ứng , Ðấng lòng thành .

Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi , linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
( phải đọc bài chú này cho đủ bảy lần )
Niệm chú rồi , hai tay cầm năm đồng tiền (*) cho thiệt tinh khiết xông trên khói nhang hay là khói trầm , đưa qua đưa lại năm ba quận , rồi vái như vầy :
" Nay đệ tử là ( tên .. họ ...) vì việc....(cầu việc chi thì nói ra ) , xin Bồ Tát chứng minh , trong ba mươi hai quẻ , chiếm đặng một quẻ , cho biết họa phước kiết hung "
Vái rồi bụm tiền lại mà xóc xóc , đọan sủ quẻ theo lời dặn ở bài TIỂU DẨN . Khi sắp tiền thì bắt từ dưới sắp lên , rồi dò theo bản quẻ thì biết quẻ số mấy .
Thí dụ : Như 2 đồng tiền trước ngữa , 3 đồng sau sấp , thì thành ra trên 3 nút đen , dưới 2 nút trắng . Dò trong bảng quẻ thì thấy số 16 , ấy là xin đang quẻ số 16 (quẻ tiêu ách ) , Còn 3 đồng tiền trước sấp , 2 đồng tiền sau ngửa , thì thành ra trên 2 nút trắng , dưới 3nút đen . Dò trong bàng quẻ thấy số 7 , ấy là xin đang quẻ số 7 (quẻ viển tấn ) , ....
N.M.T
((*) có thể là đồng tiền điếu , đồng xu hoặc tiền bằng kim khí khác cũng đặng .)

1
ngửa
ngửa
ngửa
ngửa
ngửa

1- Quẻ Thăng Tấn
(Thượng đại kiết )
Thể phụng các bay vào ,
Linh qui ứng kiết hào ,
Họa trừ , phước lộc đến ,
Hớn hở đặng danh cao
***
Quẻ ứng cầu tài rất tốt ,
Ra vào đẹp ý vui lòng ,
Thị phị , kiện cáo , thảy trừ xong ,
Bịnh hoạn từ đạy thuyên giảm ,
Việc tính thấy nên trước mắt ,
Người đi sớm tối chắc về ,
Tai qua họa khỏi , phước nhiều bề ,
Mừng đặng giàu sang phẩm trọng .
-------------------------
2
ngửa
sấp
sấp
sấp
sấp
2- Quẻ Tùng -Cách
( Thượng trung kiết )
Lối xưa khá cải liền ,
Việc mới phải cần chuyên ,
Cá vượt Long Môn khỏi ,
Cốt phàm hóa Thánh Tiên
***
Quẻ ứng cầu tài đại lợi ,
Chổ trông chắc đặng có ngày ,
Người đau bịnh đứt , mạnh không sai ,
Toan tính việc chi cũng tốt ,
Cố lý người về lập nghiệp ,
Phương xa kẻ ở ấm no ,
Sang xuân bông nở , há cần lo ,
Muôn việc khỏi ai ngăn cản
------------


Go to Top of Page

dangvo
Cao Ốc

Canada
937 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  9:29:02 PM  Show Profile
Anh CaNgo ơi ! không biết DV post cái quyển quẻ Quan Âm có đúng chổ hay không dzị ?
Cái quẻ này có lâu đời lắm , gốc của Tam Tông Miếu là do các Tướng bên Tàu thời Phản Thanh Phục Minh , chạy qua Việt Nam tỵ nạn rồi dựng lên TTM
Nếu post ở đây hổng được thì post chổ nào ?
DV

Go to Top of Page

Ngo Dong
L?u C?

USA
2770 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  9:33:26 PM  Show Profile
Đúng chỗ rồi , post tiếp đi mà , NĐ đang đợi mà cứ từ từ hà .

Cây Ngô Đồng không trồng mà mọc
Rễ Ngô Đồng rễ dọc rễ ngang
Go to Top of Page

dangvo
Cao Ốc

Canada
937 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  9:38:26 PM  Show Profile
Mới đánh đưọc tới quẻ thứ 15 hà , hổng biết ngày may có xong hông nữa

Go to Top of Page

Phuong Cac
Cao Ốc

USA
4056 Posts

Posted - Aug 07 2001 :  9:45:31 PM  Show Profile
Bạn dangvo kiếm đâu được cái này cũng hay quá . Bạn nào có 100 bài giải xin xăm post vào đây cũng hay, vì xin xăm cũng dễ thực hiện : chỉ một ống thẻ và 100 thẻ xăm .

Phượng Các
Go to Top of Page

dangvo
Cao Ốc

Canada
937 Posts

Posted - Aug 08 2001 :  07:32:11 AM  Show Profile
quote:
Originally posted by Phuong Cac:

Bạn dangvo kiếm đâu được cái này cũng hay quá . Bạn nào có 100 bài giải xin xăm post vào đây cũng hay, vì xin xăm cũng dễ thực hiện : chỉ một ống thẻ và 100 thẻ xăm .

Phượng Các

Quẻ Quan Âm này từ chùa Tam Tông Miếu , của mấy ông Tướng bên Tàu thời Phản Thanh Phục Minh truyền lại , mấy ông này gieo quẻ trước khi quyết định việc gì .
Quẻ QA chỉ có 32 quẻ , rất linh nếu thành tâm , là bửu bối của chùa Tam Tông miếu đó .


Go to Top of Page
Page: of 2 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
Jump To:
DT Pho Rum © © 2002 By dactrung.com Go To Top Of Page
This page was generated in 1.14 seconds. Snitz Forums 2000