Thơ Em

Thuỷ Tận

Mai Thảo


Em đi vừa khuất trên đầu phố
Anh đuổi theo sau bóng đã nhòa
Đứng sững. Mới hay lìa cách đã
Sơn cùng thuỷ tận giữa đôi ta


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,346
Nguồn:
Đăng bởi: Hư Vô (8/15/2009)
Người gửi: phoxua